5 oktober 2017

Studiedag "Ontmoeting met Anderson"

Op zondag 12 november a.s. organiseren de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’ voor hun leden de Studiedag "Ontmoeting met Anderson".  

Bijna 300 jaar geleden stelde de Schotse predikant James Anderson (ca.1679 - 1739) de geschiedenis en grondwetten van de Vrijmetselarij op, nu bekend als de Constitutie van Anderson. Na drie eeuwen vormt de kern van deze Constituties nog steeds het fundament voor de wereldwijde Vrijmetselarij. Tegelijk is er sindsdien sprake van belangrijke ontwikkelingen. Sinds eind 19e eeuw kunnen ook vrouwen vrijmetselaar worden. Verder ontwikkelden zich minder religieuze, meer humanistische ritualen.

Deze studiedag is niet bedoeld om tot een nieuwe constitutie te komen. Zij is ook niet bedoeld om hier een aanzet toe te geven. Wel willen wij met elkaar in gesprek gaan over de actualiteit van de vrijmetselarij in de 21e eeuw, gegeven het startpunt 300 jaar geleden en de ontwikkelingen sindsdien.

Uitgebreide informatie over inhoud van en deelname aan de Studiedag vindt u op www.ontmoetingmetanderson.nl

17 september 2017

Loge Corona te gast bij Loge Sint Jan

Op donderdag 14 september 2017 PS waren twee Zusters en de Voorzittend Meester van Loge Corona te gast bij de avond voor belangstellenden van Loge Sint Jan in het Logegebouw te Den Haag.

Wij genoten van de gastvrijheid van de Broeders, de leerzame inleiding van de Voorzittend Meester en de zeer persoonlijke bijdragen van verschillende Broeders tijdens de sessie in de Werkplaats.

Graag zet Loge Corona de contacten voort. Immers, er zijn bouwstenen genoeg om een brug te bouwen.

3 september 2017

Delftse Loges doen mee aan Open Monumentendag

Ook dit jaar stelt de Delftse Vrijmetselaarsloge Silentium tijdens Open Monumentendag haar gebouw open voor belangstellenden. Op zaterdag 9 september tussen 10 en 17 uur kunnen in het gebouw geïnteresseerden én mensen die meer willen weten over de Vrijmetselarij in al haar vormen een kijkje komen nemen.

Ook gemengde Loge La Liberté, die sinds kort werkt in het gebouw van Loge Silentium, zal acte de presence geven. Er wordt informatie verstrekt over de eigen Loge, zuster-Loge Corona die in het Haagse Logegebouw werkt en over de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV waarvan zij deel uitmaakt.

Gasten worden ontvangen met koffie en thee en te woord gestaan door vertegenwoordigers van de verschillende in het gebouw werkende Loges. Om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.30 uur wordt een lezing gegeven. Aanvullende informatie is te vinden op de speciale website over Monumentendag in het Delftse Logegebouw.

bron illustratie www.openmonumentendagdelft.nl