22 februari 2018

Loge Corona organiseert avond voor belangstellenden

Op woensdag 28 maart a.s. organiseert Loge Corona een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de Blauwe zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en Loge Corona in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten met leden van de Loge.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht naar  secretaris@logecorona.nl

Als uw deelname mogelijk is wordt deze expliciet per mail bevestigd door de Loge. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

16 februari 2018

FAMA maakt vrijmetselaarsreisgids voor Nederland

"Uitgeverij Fama gaat een vrijmetselaars reisgids voor Nederland maken. Waar zie je verwijzingen naar de broederschap in stad en land? En wat betekent het?

Natuurlijk, er zijn logegebouwen. Maar er is meer. Graven, banken, ordegebouwen in heden en verleden, monumenten, parken en tuinen; noem maar op. Wat weet u? Kunt u Fama helpen? Ga er niet vanuit dat het al bekend is, gewoon melden dus.

Deel uw kennis met Henk Kreuger. Hij ontvangt graag uw privé-bericht hierover. Let op: het gaat alleen over Nederland.

De doelstelling van FAMA is het verspreiden van het maçonnieke gedachtegoed, onder zowel vrijmetselaars als geïnteresseerden in de vrijmetselarij. FAMA geeft daarvoor boeken uit over allerlei onderwerpen die met de vrijmetselarij in de ruimste zin te maken hebben.
"
 
Deze blog is gebaseerd op een bericht op de Facebook-pagina van de Orde van Vrijmetselaren.

31 december 2017

Rite Moderne anno 2018

Loge Corona is een van de loges van de NGGV die met het "Franse rituaal", de Franse Rite cq. de Rite Moderne werkt. Hieronder wordt geciteerd uit een interessant artikel
op de website vrijmetselarijvoormannenenvrouwen dat ingaat  in op de oorsprong van dit rituaal

"Anne van Marion-Weijer (...) heeft onderzoek gedaan (Masterscriptie 2006) naar het feit dat er binnen Le Droit Humain Nederland drie “tradities” zijn. Dit zijn de drie ritualen die regelmatig terug komen op deze website. De “Nederlandse” (voor 2005 “Schotse”) traditie, de “Engelse” en de “Franse”. (...) De “Franse” ritualen (zijn) pas in gebruik geraakt toen ze uit ‘historisch oogpunt’ werden opgevoerd bij een herdenking. Daarna gaven verschillende loges aan de “seculiere” ritualen meer geschikt te vinden dan de “Nederlandse” en zo zijn de ritualen van Georges Martin ingevoerd in de Nederlandse federatie. Over de geschiedenis van het “Franse” rituaal heeft de auteur ook aardig wat informatie. (...)

Het onderzoek is (door Van Marion binnen Le Droit Humain) uitgevoerd in september 2005. Er waren toen 328 leden, 256 vrouwen en 70 mannen. 105 Mensen hebben de enquête terug gestuurd. (...) Uit de antwoorden blijkt (...) ook de “Franse” traditie een bewuste keuze (voor de loges die er mee werken). Er zijn zelfs mensen overgestapt naar een “Franse” loge. Hoewel geen enkele van de zes “Franse” respondenten zich bewust was van wrijving tussen andere “tradities”, geeft 60% aan niks te hebben met die “tradities”. Geen enkele respondent ervaart de eigen rituelen als religieus, maar de term “spiritueel” werd wel gebruikt. (...) Respondenten “[…] (tonen) weinig interesse in de andere tradities en ze zijn verbazingwekkend onwetend over de Franse oorsprong van IO LDH.”

Ook wel aardig is het eind. Van Marion vraagt zich af of de Franse loges het wel gaan redden omdat er zo weinig interesse in is en sluit af met de woorden: “De tijd zal leren of het Franse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in de toekomst meer zal aanspreken dan de Nederlandse ‘wijsheid, kracht en schoonheid’ of het ‘Engelse’ ‘geloof, hoop en liefde’.” "

Aan Loge Corona en de andere Rite Moderne loges van de NGGV zal het niet liggen. Zij werken uit overtuiging met de meer humanistische Rite Moderne. Met historische wortels voor werken in de wereld anno 2018.

illustratie bron